• Αρχική

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων (προς ΕΦΕΠΑΕ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση - με τη μορφή επιχορήγησης - επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 και των οποίων η λειτουργία ανεστάλη καθόλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/5/2021 - 4/6/2021 </div>

Continue Reading

Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη καθιερωμένων εκδηλώσεων πολιτισμού στο Δήμο Πειραιά που πλέον έχουν αναδειχθεί σε θεσμό ή εκδηλώσεων που δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τέτοιου ανάλογου είδους θεσμοί, στο μέλλον.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 5/4/2021 - 31/12/2021 </div>

Continue Reading

Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση (πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή), καθώς και την επιδότηση της πρακτικής άσκησης (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/5/2021 - 30/12/2022 </div>

Continue Reading

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική αποζημίωση)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών και σε&nbsp;περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/5/2021 - 19/7/2021 </div> έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού</div>

Continue Reading

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. </div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/5/2021 - 28/7/2021 (και ώρα...[ read more ]

Continue Reading

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων των ωφελούμενων, με σκοπό την παροχή πρόσθετων γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που αφενός θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτηση τους στην τοπική αγορά εργασίας σε αντικείμενα της Κοινωνικής Οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διερευνήσουν την δημιουργία και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>:...[ read more ]

Continue Reading

Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών της χώρας με την παροχή υγειονομικού υλικού και εφαρμογή …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη των Φοιτητικών Εστιών οικονομικής διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,&nbsp;για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, προκειμένου να επανέλθουν με ασφάλεια στο χώρο των Φοιτητικών Εστιών οι διαμένοντες φοιτητές.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,...[ read more ]

Continue Reading

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021

  Αριθμ. ΓΔΟΥ 468/2021     Άρθρο 1 Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 1. Καταβάλλεται αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους του άρθρου 3, για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από...[ read more ]

Continue Reading

Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας των Ιατρικών Σχολών και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη του εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου, αλλά και των προσφερόμενων (αυξημένων σε φόρτο λόγω της πανδημίας) υπηρεσιών στους τομείς της επιδημιολογίας (υπηρεσίες επιδημιολογικής παρατήρησης, ετοιμότητας και παρέμβασης) και πρόληψης και προαγωγής υγείας με την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας των Ιατρικών Σχολών και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου...[ read more ]

Continue Reading

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα σχολικά έτη 2021-2022 και&nbsp;2022-2023.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/6/2021 - 30/6/2021 </div>

Continue Reading

Newsletter