• Αρχική

Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation) και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/11/2021 - 20/1/2022 </div>

Continue Reading

Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Πολυγύρου και Παιονίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 5 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Έδεσσα, στη Νάουσα, στη Σκύδρα, στον Πολύγυρο και στο Πολύκαστρο Παιονίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/11/2021 - 31/3/2022 </div>

Continue Reading

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p class=Default>Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 3.700 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, που βρίσκονται εκτός συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/11/2021 - 10/1/2022 </div>

Continue Reading

Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 25/11/2021 - 31/3/2022 </div>

Continue Reading

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις αποκλειστικά στις περιοχές Natura που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Θεσσαλίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/12/2021 - 31/1/2022 </div>

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας καλεί ενώσεις φορέων&nbsp;που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών συμπραττόντων φορέων και που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας, για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μορφή ένωσης δύο οι περισσότερων φορέων, ως συμπράττοντες φορείς της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ...[ read more ]

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγ. ενδυνάμωσης …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών συμπραττόντων φορέων, είναι συναφείς με το αντικείμενο της πράξης και που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον τομέα του Πολιτισμού, για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή και σε ένωση, ως συμπράττοντες...[ read more ]

Continue Reading

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Χαλκιδικής μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πράξεις δημόσιου χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας με δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/11/2021 - 31/1/2022 </div>

Continue Reading

Δομή υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ΒΑΑ …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία μιας υποστηρικτικής δομής η οποία θα λειτουργεί ως Κέντρο συμβουλευτικής, δικτύωσης και υποστήριξης της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο "Καρδίτσα,&nbsp;πόλη να ζεις", στην οποία περιλαμβάνεται ως δράση.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Θεσσαλίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/11/2021 - 31/1/2022 (ώρα 14:00)<br /></div>

Continue Reading

Κατάρτιση ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 11/8/2021 - 3/12/2021 </div>

Continue Reading

Newsletter