Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων – Εξασφάλιση και τεκμηρίωση της απόδοσης της ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων με την παροχή εμπειρογνωμοσύνων και εξειδικευμένων συμβουλών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/7/2021 - 31/12/2021 </div>

Continue Reading

Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας φροντίδας …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ωρίμανση έργων, που αφορούν&nbsp; σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2021 - 2/11/2021 </div>

Continue Reading

Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση – αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη για την ωρίμανση έργων, που αφορούν την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2021 - 2/11/2021 </div>

Continue Reading

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Βόρειο Αιγαίο

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2021 - 2022, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>:...[ read more ]

Continue Reading

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΑμεΑ) στο Βόρειο Αιγαίο

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2021 - 2022, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Στέγαση των φοιτητών των ΑΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ &amp; Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Κάλυψη της&nbsp;στέγασης φοιτητών που φοιτούν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ή και μόνιμης κατοικίας των κηδεμόνων τους) και σε ΑΕΙ που είτε δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες είτε οι ανάγκες για την κάλυψη στέγασης σε φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων είναι μεγαλύτερες από τη δυνατότητα κάλυψης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>:...[ read more ]

Continue Reading

Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) επί πλοίου για την εκπλήρωση του B&apos; θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του&nbsp;Β' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/7/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης της Υγείας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης της υγείας και την υποστήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας στο γενικό πληθυσμό.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 23/7/2021 - 29/10/2021 </div>

Continue Reading

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2021-2022 στη Δυτική Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), καθώς και όποιο άλλο πρόσωπο είναι κηδεμόνας παιδιού με αναπηρία, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής...[ read more ]

Continue Reading

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 στη Δυτική Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/7/2021 - 31/8/2021 </div>

Continue Reading

Newsletter