Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυση μουσειακών υποδομών και μουσειακών συλλογών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/11/2016 - 31/3/2017

Continue Reading

Υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας στην Κρήτη

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στο Δήμο Χανίων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΝομός υλοποίησης: Νομός ΧανίωνΠερίοδος υποβολής: 7/11/2016 - 30/11/2016

Continue Reading

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή: Έργα που αφορούν στη σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ισοδύναμου πληθυσμού), που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/11/2016 - 31/12/2016

Continue Reading

Λειτουργία One-Stop-Shop Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα» για 3 έτη.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 25/10/2016 - 5/12/2016

Continue Reading

Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Φύλαξη, αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των νησιών του Βορ. Αιγαίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/11/2016 - 23/1/2017

Continue Reading

Δράσεις – έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:   Η δράση στοχεύει σε έργα για την ανάδειξη της σπάνιας φυσικής κληρονομιάς των νησιών του Β. Αιγαίου,   περιλαμβανομένων των περιοχών Natura, με στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποίησης και προβολής τους με τήρηση των   μέγιστων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας τους .   Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων αφορούν σε :   •Δημιουργία θεματικών οικοπάρκων και προώθηση του οικοτουρισμού   •Έργα υποδομής...[ read more ]

Continue Reading

Αναβάθμιση σχολικών υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΝομός υλοποίησης: Νομός ΧίουΠερίοδος υποβολής: 1/11/2016 - 30/11/2016

Continue Reading

Επενδύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς και σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 24/10/2016 - 31/12/2016

Continue Reading

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας, που περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την ευρωπαϊκή και διεθνή δικτύωση των ερευνητικών ομάδων. Η Δράση επικεντρώνεται στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3 2014-2020).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 18/11/2016 - 20/12/2016 (ώρα 16:00)

Continue Reading

Δομές αστέγων στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή: Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων, στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 19/10/2016 - 21/12/2016

Continue Reading

Newsletter