• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ωρίμανση μελετών για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ωρίμανση μελετών για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πράξεις υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 11/6/2021 – 11/8/2021 (έως 16:00)<br /></div>

Trackback from your site.

Newsletter