• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων

Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Στήριξη της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης γενικά της λειτουργίας και της ελκυστικότητας του παραγωγικού περιβάλλοντος στο Δήμο Αθηναίων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/9/2021 – 31/12/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter