• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Με τη σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, δηλαδή την αντικειμενική βάση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.<br><br></p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 11/6/2021 – 9/9/2021 (έως 16:00)<br /></div>

Trackback from your site.

Newsletter