• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου μέσω του ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου μέσω του ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Δωδεκανήσου που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, συμπληρωματικές δραστηριοτήτες, όπως τα εστιατόρια, καταστήματα εμπορίου, δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πλην αλιευτικού) κλπ., επενδύσεις για εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/8/2021 – 5/11/2021 (ώρα 15:00)<br /></div>

Trackback from your site.

Newsletter