• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στην Δυτική Ελλάδα

Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στην Δυτική Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Έργα προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/6/2021 – 31/1/2022 </div>

Trackback from your site.

Newsletter