• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2021-2022

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών, που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που έχουν πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μαθητών με προβλήματα μάθησης και προσφυγοπαίδων, με σκοπό να επιτευχθεί η παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, να ολοκληρωθούν οι σπουδές τους και να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή και οι συνακόλουθες συνέπειές της.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2021 – 31/10/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter