• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δράσεις κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών

Δράσεις κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Στοχευμένες ενέργειες κοινωνικοποίησης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και, ιδιαίτερα, των περιθωριοποιημένων ομάδων που διαβιούν σε καθεστώς κοινωνικού, εκπαιδευτικού και εργασιακού διαχωρισμού και απομόνωσης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 10/6/2021 – 30/8/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter