• Αρχική

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΖακύνθουΠερίοδος υποβολής: 10/5/2019 - 15/7/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Κιλκίς μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς αποτελείται από 15 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία και πολυλειτουρικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς (Farmer's Markets), συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Αχαΐας μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αποτελείται από 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία και πολυλειτουρικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς (Farmer's Markets), συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Καρδίτσας μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας αποτελείται από 15 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία και πολυλειτουρικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς (Farmer's Markets), συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στους Νομούς Κοζάνης & Γρεβενών μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στους Νομούς Κοζάνης & Γρεβενών που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην κατάρτιση - ενημέρωση των απασχολουμένων  στον γεωργικό, δασικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα της τοπικής οικονομίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Ημαθίας μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας αποτελείται από 9 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία και πολυλειτουρικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς, συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα:...[ read more ]

Continue Reading

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έπενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 16/5/2019 - 30/8/2019

Continue Reading

Θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης – Νέα φάση

Συνοπτική περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 16 θέσεων Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και 60 θέσεων Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 19/4/2019 - 10/5/2019

Continue Reading

Θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

Συνοπτική περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 16 Θέσεων Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και 60 Θέσεων Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δια Βίου ΜάθησηςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 19/4/2019 - 10/5/2019

Continue Reading

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, την βελτίωση της παραγωγικής …

Συνοπτική περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έπενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 16/5/2019 - 30/8/2019

Continue Reading

Newsletter