• Αρχική

Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Συνοπτική περιγραφή: Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής:...[ read more ]

Continue Reading

Πολιτιστικές ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά

Συνοπτική περιγραφή: Διοργάνωση και χρηματοδότηση των Ημερών θάλασσας για 5 έτη (2019-2023) ώστε να κατοχυρωθεί ο ήδη διαμορφωμένος χαρακτήρας του θεσμού και ο εμπλουτισμός του με νέα δρώμενα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 16/1/2019 - 31/12/2023

Continue Reading

Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής …

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 21/1/2019 - 22/3/2019

Continue Reading

Ε-Counseling – Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τομέα του τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 1.000 συμμετέχοντες που μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων κ.λπ) που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον τουριστικό τομέα.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 10/10/2018 (Εως την κάλυψη όλων...[ read more ]

Continue Reading

Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη στις περιοχές παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή: Συμπλήρωση και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός συνεκτικού δικτύου ποιοτικών κοινωνικών υποδομών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 5/11/2018 - 31/12/2019

Continue Reading

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα ανοίξει το TaxisNet

φορολογικές δηλώσεις 2019: Νωρίτερα από κάθε φορά θα ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία θα ανοίξει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Με απόφασή του ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, δίνει προθεσμία έως τις 28 Φεβρουάριου στους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet τις...[ read more ]

Continue Reading

Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης. Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 15/3/2019

Continue Reading

Διαχείριση πόσιμου ύδατος και αξιοποίηση επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών υδρευτικών αναγκών των μικρών νησιών της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 15/3/2019 (έως 14:00)

Continue Reading

Βιολογικές καλλιέργειες – 3η Πρόσκληση

Συνοπτική περιγραφή: Ενισχύσεις για τη μετατροπή και διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 19/2/2019 - 21/3/2019

Continue Reading

Διαδημοτική διαδραστική πύλη έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς στην Δυτική …

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη μιας διαδημοτικής διαδραστικής πύλης έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς, με την αξιοποίηση και χρήση ανοιχτών εφαρμογών διάχυτης/ περιρρέουσας νοημοσύνης (Ambient Intelligence) με κοινό στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» στο δια-δημοτικό αστικό περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 11/3/2019

Continue Reading

Newsletter