• Αρχική

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης …

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοικό επιτόκιο (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 26/3/2019 (Έως εξαντλήσεως του Προυπολογισμού )

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον νομό Θεσσαλονίκης (Δήμος Χαλκηδόνος, Δήμος Δέλτα) μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΘεσσαλονίκηςΠερίοδος υποβολής: 27/3/2019 - 25/6/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2019-2022

Συνοπτική περιγραφή: Διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος για τα έτη 2019 - 2022 μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Νέα έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης

Συνοπτική περιγραφή: Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 3/4/2019 -...[ read more ]

Continue Reading

Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή: Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας στην Κρήτη με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου καθώς και υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 30/7/2019

Continue Reading

Πιλοτικές δράσεις ερευνών της κινητικότητας, της δυναμικής και της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς της τοπικής εργασίας (ΔΑΑΕ) στη …

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα, με έμφαση σε έρευνες της κινητικότητας, της δυναμικής της τοπικής αγοράς εργασίας και της συνδυαστικής διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα με τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων και μεθόδων, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 27/3/2019 - 31/5/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον νομό Θεσσαλονίκης μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΘεσσαλονίκηςΠερίοδος υποβολής: 27/3/2019 - 25/6/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην ερευνα και ανάπτυξη, στον κλάδο αγροδιατροφής,Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 16/4/2019 - 30/5/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Φθιώτιδα και την Ευρυτανία μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός Ευρυτανίας, Νομός ΦθιώτιδαςΠερίοδος υποβολής: 3/4/2019 - 3/7/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός Αργολίδος, Νομός Αρκαδίας, Νομός ΚορινθίαςΠερίοδος υποβολής: 3/4/2019 - 3/7/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Newsletter