• Αρχική

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Σύνδεσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Συνοπτική περιγραφή: Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 31/12/2023

Continue Reading

Αναβάθμιση yποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ (ΟΚΑA ΑΕ) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΚΑΘ ΑΕ) στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη στήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.

Συνοπτική περιγραφή: Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 31/12/2023

Continue Reading

Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019

Continue Reading

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών

Συνοπτική περιγραφή: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των AEI της χώρας, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της Δυτικής Αθήνας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα …

Συνοπτική περιγραφή: Δέσμη συνεκτικών υποστηρικτικών ενεργειών σε έως 1.000 ωφελούμενους ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την προώθησή τους στην απασχόληση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 5/4/2019 - 31/5/2019

Continue Reading

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τα ΑμεΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και στην εργασία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Continue Reading

Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων άμεσων επεμβάσεων μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους και υψηλού οφέλους σε τμήματα/θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του εν λόγω οδικού δικτύου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 15/4/2019 - 18/7/2019 (ώρα 14:00)

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καστοριά μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, συνεργασίες φορέων για την ανάπτυξη τοπικών αγορών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΚαστοριάςΠερίοδος...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Δράμα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας αποτελείται από 15 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, κοινές δράσεις σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και πρόληψης κλιματικής αλλαγής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης:...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter