• Αρχική

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Λέσβο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τη νήσο Λέσβο για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, αποτελείται από 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΛέσβουΠερίοδος υποβολής: 21/5/2019 - 5/8/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για το Νομό Χίου, περιλαμβάνει 8 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων, τουρισμού, παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνία, χειροτεχνία, συνεργασίες μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτοτουρισμού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΧίουΠερίοδος υποβολής: 21/5/2019 - 30/8/2019 (ώρα...[ read more ]

Continue Reading

«ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» M.19 CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 …

Συνοπτική περιγραφή: Το πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τη νήσο Λέσβο για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, αποτελείται από 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΛέσβουΠερίοδος υποβολής: 21/5/2019 - 5/8/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλία μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή της Αιτωλίας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην κατάρτιση - ενημέρωση των απασχολουμένων  στον γεωργικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα της τοπικής οικονομίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 8 υποδράσεις.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική...[ read more ]

Continue Reading

Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Eφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 20/5/2019 - 30/8/2019

Continue Reading

Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Με δεδομένες τις διαπιστωμένες αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης έργων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης των παρακάτω ενδεικτικών παρεμβάσεων: • Δράσεις επεξεργασίας Βιοαποβλήτων - Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της προμήθειας κάδων οικιακής...[ read more ]

Continue Reading

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας …

Συνοπτική περιγραφή: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (εκτός κτιρίων υγείας και σχολικών κτιρίων) που στεγάζουν σε δημόσιες υπηρεσίες.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 3/5/2019 - 5/7/2019

Continue Reading

Επιδότηση ενοικίου για την βελτίωση συνθηκών στέγασης των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 3/6/2019...[ read more ]

Continue Reading

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή: Bελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετατροπές κτιρίων για τη στέγαση τμημάτων του Πανεπιστημίου όπου απαιτείται.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 2/5/2019 - 30/8/2019 (ώρα 14:00)

Continue Reading

Αλλαγές στα όρια μετοχικού κεφαλαίου των ΠΑΕ

Με τις διατάξεις της τροπολογίας που κατέθεσε το Υπ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων.», μεταξύ άλλων, επαναπροσδιορίζεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter