• Αρχική

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων …

Συνοπτική περιγραφή: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του Καν.ΕΕ 508/2014) – Δράση : Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων».Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και...[ read more ]

Continue Reading

G-Cloud Next Generation

Συνοπτική περιγραφή: Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ» και της παραγωγικής λειτουργίας των παραληφθέντων υπολογιστικών υποδομών σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής (φιλοξενία παραγωγικών Πληροφοριακών Συστημάτων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών - εσωτερικών και εξωτερικών - συνεχής λειτουργία 24x7x365), διαπιστώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τους δημόσιους φορείς για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς επίσης...[ read more ]

Continue Reading

Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση

Συνοπτική περιγραφή: Μέσω της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο της δράσης 6β3.01 "Έργα για την αξιοποίηση των επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση" . Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν σε έργα επεξεργασίας επιφανειακών και θαλάσσιων υδάτων με σκοπό την επάρκεια για την κάλυψη των απαιτούμενων...[ read more ]

Continue Reading

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 15/2/2019 - 31/5/2019

Continue Reading

Ενεργητική οδική ασφάλεια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή: Εξοπλισμός Τροχαίας που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των συνδέσεών τους με το διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο μέσω της ενίσχυσης της ενεργητικής οδικής ασφάλειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 28/12/2018 - 28/6/2019

Continue Reading

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 4/12/2017 - 15/3/2018

Continue Reading

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας του Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Θα χρηματοδοτηθούν έργα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, όπως προκύπτει από τον ισχύοντα Πίνακα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΝομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός ΣάμουΠερίοδος...[ read more ]

Continue Reading

Συμμετοχή Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 19/12/2017 - 31/12/2017

Continue Reading

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 22/9/2017 - 19/11/2018

Continue Reading

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) – Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου. Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 13/9/2017 - 13/11/2017

Continue Reading

Newsletter