• Αρχική

Εξατομικευμένη υποστήριξη (συμβουλευτική – κατάρτιση- πιστοποίηση) εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε επισφαλή θέση εργασίας για …

Συνοπτική περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 13.400 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή έχουν συμμετάσχει/ έχουν εκπροσωπηθεί σε Τριμερή Συμφιλιωτική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΥΠΕΚΑΑ).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 4/4/2019 (έως εξαντλήσεως του προυπολογισμού)

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Μεσαρά Ηρακλείου (Κρήτη) μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΗρακλείουΠερίοδος υποβολής: 23/3/2019 - 7/6/2019

Continue Reading

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (προμήθεια καφέ κάδων, απορριμματοφόρων, κλαδοτεμαχιστών κ.α.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 12/4/2019 - 12/8/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ροδόπη και στην Ξάνθη μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης αποτελείται από 14 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών, οικοτεχνία, δασοκομικές τεχνολογίες, τρόφιμα, δασοπονία, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός Ξάνθης, Νομός ΡοδόπηςΠερίοδος υποβολής:...[ read more ]

Continue Reading

Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου

Συνοπτική περιγραφή: Κοινωνική ένταξη των Ρομά των καταυλισμών Πάτημα ΙΙ και Νομισματοκοπείο του Δήμου Χαλανδρίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 15/4/2019 - 30/9/2019

Continue Reading

Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία ομάδων βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 15/4/2019 - 15/12/2019

Continue Reading

Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση έξι Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε επιλεγμένους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Continue Reading

Ανάπτυξη Δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Κέντρο Ημέρας για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου να υποστηριχθούν ασθενείς με άνοια στην περιοχή της Πάτρας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Continue Reading

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων – 2η Πρόσκληση

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 24/4/2019 - 13/5/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Πέλλα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας αποτελείται από 7 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται  επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία,  συνεργασίες μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον αγροτουρισμό.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΠέλλαςΠερίοδος υποβολής: 3/4/2019 - 24/6/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Newsletter