• Αρχική

Self test ιδιωτικού τομέα: Διευκρινίσεις για την περίοδο 7-30 Ιουνίου 2021

  Ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία (3) δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-30 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται...[ read more ]

Continue Reading

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων (προς ΕΦΕΠΑΕ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 3/6/2021 - 11/6/2021 </div>

Continue Reading

Ενεργητική ένταξη στην εργασία Δήμων Ναυπλιέων και Άργους-Μυκηνών

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενεργητική ένταξη στην εργασία των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών μέσω ενός πλέγματος συμπληρωματικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις κύριες οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.</p> <p style=text-align:justify>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>:...[ read more ]

Continue Reading

Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή Υγείας, με αντικείμενο την αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στοχεύοντας στην αγωγή και προαγωγή υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/6/2021 - 30/8/2021 </div>

Continue Reading

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020

Άρθρο 1 Εκδήλωση ενδιαφέροντος 1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου...[ read more ]

Continue Reading

Προμήθεια 9 ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων mini bus στην Περιφέρεια Αττικής

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια 9 ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων mini bus με σκοπό την εξυπηρέτηση - μετακίνηση των αθλητών ομαδικών αθλημάτων ΑμεΑ για τις αυξημένες προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις τους για την επίτευξη των στόχων τους.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/5/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/6/2021 - 30/7/2021 (ώρα 15:00)<br /></div>

Continue Reading

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (ενημέρωση 1/6/2021)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div>

Continue Reading

Στο 20% η τηλεργασία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα μέτρα που θα ισχύουν από  τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με τη λειτουργία του δημοσίου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων προβλέπεται : Δημόσιες υπηρεσίες Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι...[ read more ]

Continue Reading

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον&nbsp;μίας θέσης εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 26/4/2021 - 30/6/2021 (ώρα 15:00)<br /></div>

Continue Reading

Newsletter