• Αρχική

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, ή / και της χρήσης αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα …

Συνοπτική περιγραφή: Η δράση αφορά τη δημιουργία κέντρων έρευνας προϊόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με στόχο την πραγματοποίηση βιομηχανικής έρευνας σε τομείς παραγωγής και προϊόντα που αναδείχθηκαν σε τομείς/προϊόντα προτεραιότητας από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (εφεξής RIS3) της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 30/1/2017 - 3/3/2017

Continue Reading

Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος

Συνοπτική περιγραφή: Επιμόρφωση για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών - Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών. Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ...[ read more ]

Continue Reading

Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

Συνοπτική περιγραφή: Πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τη συμμετοχή 50 νέων αποφοίτων ΕΠΑΛ, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην πιλοτική τάξη Μαθητείας στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν...[ read more ]

Continue Reading

Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας

Συνοπτική περιγραφή: Eνίσχυση των δεξιοτήτων του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση των γνώσεων, των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ιατρικών ειδικοτήτων, για ανάπτυξη νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 19/12/2016 - 30/12/2016

Continue Reading

Δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής λειτουργίας του, της διοικητικής ικανότητάς του, της παρακολούθησης και του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 26/12/2016 - 30/4/2017

Continue Reading

Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση - ανάπτυξη υποδομών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ", για τον έλεγχο των μηχανημάτων φυτοπροστασίας (ψεκαστικά) και τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από τις γενικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος της τροποποίησης της Οδηγίας 42/2006/ΕΚ για τις μηχανές και τα σχετικά...[ read more ]

Continue Reading

Επισκευή και αποκατάσταση χώρων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στην Κηφισιά

Συνοπτική περιγραφή: Προσθήκη δύο υπόγειων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτηρίων 1, 2, 3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 13/12/2016 - 19/12/2016

Continue Reading

Κεντρικές υπολογιστικές υποδομές ΚτΠ ΑΕ & κόμβος G-Gloud της ΓΓΠΣ

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location). Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και...[ read more ]

Continue Reading

Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 14/12/2016 - 20/1/2017

Continue Reading

Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή: Υποστήριξη της δημιουργίας νέων τυπικών προϊόντων στον τομέα της αγροδιατροφής (π.χ. δημιουργία νέων γεύσεων, χρήση φυσικών ζυμομυκήτων, μείξη με αρωματικά φυτά) ή νέων χρήσεων προϊόντων (π.χ. φαρμακευτικές ιδιότητες αρωματικών και θαλάσσιων φυτών, φυσικά συντηρητικά αλλαντικών, αντιμετώπιση ασθενειών καλλιεργειών κλπ.) μέσα από την ενίσχυση της ερευνητικής δομής (αριστεία & ειδικός εξοπλισμός έρευνας).      Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter