• Αρχική

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα ανοίξει το TaxisNet

φορολογικές δηλώσεις 2019: Νωρίτερα από κάθε φορά θα ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία θα ανοίξει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Με απόφασή του ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, δίνει προθεσμία έως τις 28 Φεβρουάριου στους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet τις...[ read more ]

Continue Reading

Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης. Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 15/3/2019

Continue Reading

Διαχείριση πόσιμου ύδατος και αξιοποίηση επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών υδρευτικών αναγκών των μικρών νησιών της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 15/3/2019 (έως 14:00)

Continue Reading

Βιολογικές καλλιέργειες – 3η Πρόσκληση

Συνοπτική περιγραφή: Ενισχύσεις για τη μετατροπή και διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 19/2/2019 - 21/3/2019

Continue Reading

Διαδημοτική διαδραστική πύλη έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς στην Δυτική …

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη μιας διαδημοτικής διαδραστικής πύλης έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς, με την αξιοποίηση και χρήση ανοιχτών εφαρμογών διάχυτης/ περιρρέουσας νοημοσύνης (Ambient Intelligence) με κοινό στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» στο δια-δημοτικό αστικό περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 11/3/2019

Continue Reading

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ 1 και των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια …

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ 1 και των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 8/2/2019 - 31/5/2019

Continue Reading

Παρατηρητήριο αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης με τη μορφή Παρατηρητηρίου αναδιάρθρωσης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 28/2/2019

Continue Reading

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή: Σύσταση και λειτουργία Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 31/12/2019

Continue Reading

Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της λειτουργίας δομών που αφορούν στην στήριξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 7/12/2018 - 7/2/2019

Continue Reading

Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης …

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς με αντιρρυπαντική τεχνολογία με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 10/12/2018 - 8/2/2019

Continue Reading

Newsletter