• Αρχική

Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Λειτουργία ειδικών Κέντρων Ημέρας ως μονάδων ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με άνοια και άλλες συναφείς διαταραχές.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 8/8/2018 - 30/11/2018

Continue Reading

Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 8/8/2018 - 14/9/2018 (ώρα 13:00)

Continue Reading

Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)

Συνοπτική περιγραφή: Επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που θα στελεχώσουν τη νεοσύστατη εκπαιδευτική δομή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), των Περιφερειακών Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/Α).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 6/8/2018 - 14/9/2018

Continue Reading

Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα (Β' φάση)

Συνοπτική περιγραφή: Διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αχιλλείου με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας ως τουριστικού προορισμού και της ευρύτερης περιοχής του συγκροτήματος.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 2/8/2018 - 28/9/2018

Continue Reading

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/ επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 20/8/2018 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Continue Reading

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων – Β' κύκλος

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων (ΜΕ). Θα κατανεμηθούν 601 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 2/8/2018 - 28/9/2018

Continue Reading

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Συνοπτική περιγραφή: Yποστήριξη μαθητών από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προσφυγόπαιδων και μαθητών με προβλήματα μάθησης, προκειμένου να επιτευχθεί η παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η ολοκλήρωση των σπουδών τους και να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή και οι συνακόλουθες συνέπειές της που αποτελούν τροχοπέδη για το μέλλον τους.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου...[ read more ]

Continue Reading

Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. …

Συνοπτική περιγραφή: Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη - προαγωγή).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 19/10/2018

Continue Reading

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης [ΠΡ_34]

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 13/8/2018 - 31/12/2018

Continue Reading

Λειτουργία δομής φιλοξενίας αστέγων στη Λάρισα

Συνοπτική περιγραφή: Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας για 3 έτη από το Δήμο Λαρισαίων Υπνωτηρίου που θα παρέχει υπηρεσίες σε αστέγους με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 30 άτομα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 20/8/2018...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter