• Αρχική

Τα μέτρα που ισχύουν από Παρασκευή 14.05 έως και Δευτέρα 24.05

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα...[ read more ]

Continue Reading

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 2/6/2021 - 20/7/2021 (ώρα 16:00)<br /></div>

Continue Reading

Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή θεματικά αντικείμενα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Επιμόρφωση των νέων σε θεματικά αντικείμενα που παρουσιάζουν σημαντική καινοτομία και εξωστρέφεια (πληροφορική, κατασκευές, ρομποτική, τουρισμός, σύγχρονο διεθνές και λιανικό εμπόριο κ.α.) και έχουν σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/5/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων – Ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εκπόνηση, ωρίμανση, επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/5/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Νομό Μαγνησίας μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων προκηρύσσει 2 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και τουρισμός&nbsp;&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/4/2021 - 16/6/2021 </div>

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Νομό Μαγνησίας μέσω του LEADER

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων προκηρύσσει 2 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και τουρισμός </div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/4/2021 - 16/6/2021 </div>

Continue Reading

Δήλωση αποθεμάτων – Παράταση της υποβολής έως 12.7.2021 για τα αποθέματα Υγειονομικού υλικού και κατάργηση της δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  53571/12.5.2021 με την οποία τροποποιείται η 63719/19.6.2020 ΚΥΑ σχετικά με τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων Με τη νέα τροποποίηση καταργείται η υποχρέωση δήλωσης τροφίμων (κρέας αιγοπροβάτων και αυγών) και δίνεται παράταση για τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως 12.7.2021 Αναλυτικά η απόφαση που τροποποιήθηκε πλήρως αναφέρει : Α’ ΜΕΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Άρθρο...[ read more ]

Continue Reading

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.</div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/5/2021 - 30/7/2021 (και ώρα 15:00)<br /></div>

Continue Reading

Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης, προώθησης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη υπηρεσιών αναβάθμισης, στήριξης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 26/4/2021 - 31/12/2021 </div>

Continue Reading

Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις στη Νότια Αττική

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη και ενίσχυση τεχνολογικών υπηρεσιών ΤΠΕ προς όλες τις επιχειρήσεις στη Νότια Αττική οι οποίες θα&nbsp;παρέχονται μέσω της λειτουργίας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους – εμπειρογνώμονες.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/5/2021 - 31/12/2021 </div>

Continue Reading

Newsletter