• Αρχική

Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)

Συνοπτική περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ), το οποίο αξιοποιείται και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 20/3/2019 - 21/5/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βοιωτία μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΒοιωτίαςΠερίοδος υποβολής: 20/3/2019 - 20/6/2019

Continue Reading

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης …

Συνοπτική περιγραφή: Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), να συμμετάσχουν σε 50ωρα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Κρήτη μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός Ηρακλείου, Νομός ΛασιθίουΠερίοδος υποβολής: 13/3/2019 - 17/6/2019

Continue Reading

Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρηματικών ιδεών και εκκόλαψης επιχειρήσεων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της ζήτησης από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 21/3/2019 - 31/12/2021

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Κεντρικό και Νότιο Έβρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΈβρουΠερίοδος υποβολής: 7/3/2019 - 3/6/2019

Continue Reading

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς που θα αλλάξουν συνολικά την εικόνα της πόλης του Πειραιά βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού προορισμού για τους επισκέπτες.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 25/2/2019 - 31/12/2022

Continue Reading

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος)

Συνοπτική περιγραφή: Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 28/3/2019 - 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

Continue Reading

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Οι παγίδες που πρέπει να προσέξετε

φορολογικές δηλώσεις 2019: Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων μέσω της οποίας έξι και πλέον εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τα πάσης φύσεως εισοδήματα που απέκτησαν το 2018 (φορολογικές δηλώσεις 2019). Ο φόρος που θα καταλογιστεί θα πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. Οι φορολογούμενοι δεν έχουν ...[ read more ]

Continue Reading

Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, στις αστικές περιοχές των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, όπως ορίζονται στα εγκεκριμένα Σχέδια ΒΑΑ. Οι ενέργειες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν: Συμβουλευτική, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας. Επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο να αποκτηθούν γνώσεις ή/και πρόσθετες γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία θα έχουν...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter