• Αρχική

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Νότια Ήπειρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 15/5/2018 - 31/7/2018

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Λασίθι μέσω του LEADER – Προστασία των δασών

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, καθώς και προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΛασιθίουΠερίοδος υποβολής: 22/5/2018 - 20/8/2018

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Στερεά Ελλάδα μέσω του LEADER – Βιωσιμότητα των δασών

Συνοπτική περιγραφή: Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 17/5/2018 - 30/7/2018

Continue Reading

Δράσεις γεωλογικών χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)

Συνοπτική περιγραφή: Παραγωγή πρωτογενών γεωλογικών, δεδομένων και την επεξεργασία και αποτύπωσή τους σε χάρτες για να αποτελέσει το υπόβαθρο για οποιαδήποτε αναπτυξιακή δράση με οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 25/5/2018 - 2/7/2018

Continue Reading

Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε πόλεις της Περιφέρειας εκτός αυτών που εντάσσονται σε περιοχές στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ. Αναλυτικά, προβλέπονται αστικές αναπλάσεις ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, αστικές αναπλάσεις για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας, για την βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές, ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός κλπ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής:...[ read more ]

Continue Reading

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής …

Συνοπτική περιγραφή: Κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζόμενων των υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις υπηρεσίες και τον τουρισμό, και σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης βιώσιμων μορφών ενέργειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 21/5/2018 - 21/9/2018

Continue Reading

Δημιουργία υποδομών συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών [ΠΡ 30]

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ στον κάθετο τομέα πολιτικής της φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 17/5/2018 - 1/10/2018

Continue Reading

Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου, και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 15/5/2018 - 16/7/2018 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Δωδεκάνησα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΔωδεκανήσωνΠερίοδος υποβολής: 18/5/2018 - 19/7/2018

Continue Reading

Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή …

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες  με στόχο την ανίχνευση στοιχείων της ποιότητας του ελαιολάδου βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται για τα όρια, την εμπορία, τη διακίνηση, καθώς και την κατηγοριοποίησή του σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ2568/91 και τις τροποποιήσεις του.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 18/5/2018 - 29/6/2018

Continue Reading

Newsletter