• Αρχική

Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 12/11/2018 - 31/1/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοπικοιλότητας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 19/11/2018 - 18/2/2019

Continue Reading

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 12/11/2018 - 31/12/2018

Continue Reading

Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 12/11/2018 - 31/1/2019

Continue Reading

2018: Οι μισθοί των εργαζομένων ανά κλάδο

Μία πλήρη εικόνα για τις αποδοχές των εργαζομένων ανά κλάδο παρουσιάζει η ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση. Σύμφωνα με την έκθεση, οι χαμηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές...[ read more ]

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φλώρινα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΦλώριναςΠερίοδος υποβολής: 18/6/2018 - 23/1/2019

Continue Reading

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999, όπως ισχύει και στηρίζονται σε αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται η ανταπόκριση των δομών στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου, αλλά κυρίως η βιωσιμότητά τους μετά το πέρας του προγράμματος.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής:...[ read more ]

Continue Reading

Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας

Συνοπτική περιγραφή: Βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, καθώς και αναβάθμιση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης της Καλαμάτας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 5/11/2018 - 31/12/2018

Continue Reading

Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη του Ναυπλίου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 5/11/2018 - 31/12/2018

Continue Reading

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ – 2η Πρόσκληση

Συνοπτική περιγραφή: Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων όπως η απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 6/11/2018 - 30/4/2020

Continue Reading

Newsletter