• Αρχική
  • Νέα
  • Προκήρυξη για τα 4 νέα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
espa

Προκήρυξη για τα 4 νέα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Τέσσερις οι νέες δράσεις που προκηρύχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».

 Τα 4 Νέα Προγράμματα είναι τα εξής:

  • Πρόγραμμα – Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Πρόγραμμα – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
  • Πρόγραμμα – Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  • Πρόγραμμα – Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Trackback from your site.

Leave a comment

Newsletter