Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Δωδεκάνησα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Δωδεκανήσου περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν κυρίως στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται πράξεις που αφορούν σε μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε βιοτεχνίες, τουρισμό και...[ read more ]

Continue Reading

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄κύκλος

Συνοπτική περιγραφή: Χορήγηση 601 υποτροφιών μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 22/5/2019 - 21/6/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, εντός του αστικού ιστού των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΝομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός ΧίουΠερίοδος υποβολής: 24/5/2019 - 30/9/2019 (έως 16:00)

Continue Reading

Ενεργειακή αναβάθμιση του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 27/5/2019 - 22/7/2019

Continue Reading

Xορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

Συνοπτική περιγραφή: Πρόγραμμα χορήγησης συνολικά 40 υποτροφιών ύψους 1.000€ εκάστη σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξειςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 14/5/2019 - 14/6/2019

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: To Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο αποτελείται από 8 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, χειροτεχνία, συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΛέσβουΠερίοδος υποβολής: 28/5/2019 - 30/9/2019 (ώρα...[ read more ]

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Νότια Εύβοια & Σκύρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΕύβοιαςΠερίοδος υποβολής: 28/5/2019 - 8/8/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Φυτώρια νέων ιδεών – Σχολεία επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της ικανότητας εν δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές προσπάθειες σε κλάδους της RIS3, οι οποίες θα εστιαστούν σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστική επιχειρησιακή λειτουργία, εξωστρέφεια.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 31/5/2019 - 31/12/2020

Continue Reading

Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση των ανέργων της περιοχής μέσα από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για την συμπλήρωση/ ενίσχυση των γνώσεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 31/5/2019 - 31/12/2020

Continue Reading

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φλώρινα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:   Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας αποτελείται από 6 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται  επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προιόν, βιοτεχνία, χειροτεχνία, τουρισμό, οικοτεχνία, πολυλειτουργικά αγροκτήματα καθώς και συνεργασίες μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον αγροτουρισμό.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης:...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter