Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής (RIS3), στην …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής, που αναδείχθηκε από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (RIS3) ΠΙΝ ως αναδυόμενος τομέας για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 10/9/2018 -...[ read more ]

Continue Reading

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο‐ιατρικής, της RIS3 …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής. Ο τομέας των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιό-ιατρικής αναδείχθηκε από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3 ΠΙΝ ως αναδυόμενος τομέας για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής (RIS3) στην …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και της ανώτατης εκπαίδευσης, στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής, που αναδείχθηκε από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (RIS3) ως αναδυόμενος τομέας για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 10/9/2018 - 12/11/2018 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων ή Μικρών Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών ανακύκλωσης που θα έχουν ως κύριο μέλημα τη συγκέντρωση ρευμάτων αστικών αποβλήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης, ή ρευμάτων αποβλήτων που εν γένει δεν καλύπτονται επαρκώς από την αγορά ανακύκλωσης (συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος...[ read more ]

Continue Reading

Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής …

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 17/9/2018 - 30/11/2018

Continue Reading

Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ήπειρο

Συνοπτική περιγραφή: Bελτίωση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο και της δυνατότητας εκτίμησης του κινδύνου καταστροφών, αποτελεσματικότερη προετοιμασία των δομών και του πληθυσμού και αναβάθμιση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης κινδύνων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 2/7/2018 - 12/10/2018 (ώρα 14:00)

Continue Reading

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή: Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 24/9/2018 - 28/2/2019

Continue Reading

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή: Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 10/9/2018 - 12/12/2018

Continue Reading

Ανάπτυξη και προβολή της υουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας, της καίριας γεωγραφικής της θέσης στον ελλαδικό χώρο καθώς και της συμβολής της στην παραγωγή δράσεων σύγχρονου πολιτισμού, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των εν λόγω δράσεων σε πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας και τη συμβολή τους στην οικονομική της ανάπτυξη.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης:...[ read more ]

Continue Reading

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αξιοποίησης Β2Β και B2C καναλιών για τη προώθηση της οικονομίας επισκεπτών στην Αθήνα

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων. Περιλαμβάνει την υλοποίηση αναπτυξιακών ενεργειών και δράσεων γενικής τουριστικής προβολής του προορισμού «Αθήνα» μέσα από την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους επισκέπτες, την προώθηση και διάχυση της εικόνας της πόλης της Αθήνας, την γενική τουριστική προβολή της Αθήνας σε χώρες του εξωτερικού,...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter