Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή: Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 4/12/2018 - 31/12/2018

Continue Reading

Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις που βελτιώνουν – αναβαθμίζουν την ετοιμότητα και την ικανότητα των φορέων να διαχειριστούν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 10/12/2018 - 31/5/2019

Continue Reading

Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την βελτίωση της επάρκειας και της πληρότητας των μέσων που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις κρίσεων, καθώς και ανάπτυξη και διασφάλιση λειτουργικών συνεργειών μεταξύ των δήμων που βρίσκονται στη χωρική έκταση της Δυτικής Αθήνας σε ζητήματα πρόληψης φυσικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 6/12/2018 - 31/1/2019

Continue Reading

Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας …

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές περιοχές της Δυτικής Αθήνας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της διάβρωσης που αυτή επιφέρει θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 10/12/2018 - 31/1/2019

Continue Reading

Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

Συνοπτική περιγραφή: Yποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 27/11/2018 - 31/1/2019

Continue Reading

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας – Νέα έργα

Συνοπτική περιγραφή: Νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 6/12/2018 - 30/12/2019

Continue Reading

Συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας …

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και των επιχειρήσεων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 30/11/2018 - 15/2/2019

Continue Reading

Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε 57 περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Συνοπτική περιγραφή: Ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και καταχώρηση των συνδέσεων χρηστών (καταναλωτών και παραγωγών) μέσω μηχανογραφικού συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σε 57 περιοχές της διανομής σε όλη την Ελλάδα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 7/12/2018 - 28/2/2019

Continue Reading

Πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης χρηστών δικτύου ΔΕΔΔΗΕ

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με αναδιοργάνωση/ ενσωμάτωση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ, στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (portal) εξυπηρέτησης των χρηστών δικτύου καθώς και στην ανάπτυξη διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 7/12/2018 - 28/2/2019

Continue Reading

Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στα μικρά νησιά …

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση των επενδύσεων για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 1/3/2019

Continue Reading

Newsletter