Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3) στην Δυτική Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση ερευνητικών έργων στον τομέα RIS3 της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 10/7/2018 - 8/10/2018 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Δυτική Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις που αφορούν στη δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης για ευπαθείς ομάδες, των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 18/6/2018 - 16/11/2018

Continue Reading

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Αττική

Συνοπτική περιγραφή: Επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική ή /και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 24/9/2018

Continue Reading

Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην καταγραφή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής …

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων και ιστορικών γεγονότων των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για προβολή και τουριστική αξιοποίηση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/6/2018 - 13/7/2018

Continue Reading

Ενίσχυση φορέων πολιτισμού για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας Βορείου …

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη υποδομών, σχεδιασμός και δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 30/5/2018 - 29/6/2018

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φωκίδα μέσω του LEADER – Προστασία των δασών

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΦωκίδαςΠερίοδος υποβολής: 8/6/2018 - 17/9/2018

Continue Reading

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Δράμας μέσω του LEADER – Προστασία των δασών – Παράταση

Συνοπτική περιγραφή: Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΔράμαςΠερίοδος υποβολής: 3/4/2018 - 14/9/2018

Continue Reading

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Σύσταση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 8/6/2018 - 8/8/2018

Continue Reading

Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 15/6/2018 - 31/8/2018

Continue Reading

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το έτος 2018–2019 …

Συνοπτική περιγραφή: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 30/9/2018

Continue Reading

Newsletter