• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • 5η Προκήρυξη του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

5η Προκήρυξη του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η 5η Πρόσκληση με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές
αγορές» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 15/2/2019 – 15/4/2019 (ώρα 14:00)

Trackback from your site.

Newsletter