• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Φυτώρια νέων ιδεών – Σχολεία επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Φυτώρια νέων ιδεών – Σχολεία επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της ικανότητας εν δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές προσπάθειες σε κλάδους της RIS3, οι οποίες θα εστιαστούν σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστική επιχειρησιακή λειτουργία, εξωστρέφεια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 31/5/2019 – 31/12/2020

Trackback from your site.

Newsletter