• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων – Ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες …

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων – Ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εκπόνηση, ωρίμανση, επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/5/2021 – 30/9/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter