• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Υποστήριξη της αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων

Υποστήριξη της αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Αναβάθμιση της Μουσικής Εκπαίδευσης στα Μουσικά Σχολεία: Εμπλουτισμός με εκπαιδευτικό δυναμικό μουσικών ειδικοτήτων,&nbsp;επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού&nbsp;μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας, αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού υποστήριξης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2021 – 31/1/2022 </div>

Trackback from your site.

Newsletter