• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία) …

Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία) …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p style=text-align:left>Tεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας για την επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε ένα μεγάλο αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας (Νοσοκομεία).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/10/2020 – 30/3/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter