• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Μελέτες ωρίμανσης έργων α' βάθμιας και β' βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Μελέτες ωρίμανσης έργων α' βάθμιας και β' βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης /συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων α’ βάθμιας&nbsp;και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κρήτης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 10/5/2021 – 30/9/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter