• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Νότια Εύβοια & Σκύρο μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Νότια Εύβοια & Σκύρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Εύβοιας
Περίοδος υποβολής: 28/5/2019 – 8/8/2019 (ώρα 15:00)

Trackback from your site.

Newsletter