• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

To Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο αποτελείται από 8 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, χειροτεχνία, συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου
Περίοδος υποβολής: 28/5/2019 – 30/9/2019 (ώρα 15:00)

Trackback from your site.

Newsletter