• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Βόρειο Έβρο μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Βόρειο Έβρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή Βόρειου Έβρου που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην κατάρτιση – ενημέρωση των απασχολουμένων  στον γεωργικό, δασικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα της τοπικής οικονομίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 11 υποδράσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Έβρου
Περίοδος υποβολής: 7/5/2019 – 9/8/2019 (ώρα 15:00)

Trackback from your site.

Newsletter