• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Θεσπρωτίας, Νομός Ιωαννίνων
Περίοδος υποβολής: 14/5/2019 – 30/8/2019 (και ώρα 15:00)

Trackback from your site.

Newsletter