• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Ηρακλείου μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Ηρακλείου μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για το Νομό Ηρακλείου αποτελείται από 7 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία, συνεργασίες φορέων σε έργα έρευνας/ καινοτομίας, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Ηρακλείου
Περίοδος υποβολής: 15/4/2019 – 20/6/2019 (ώρα 15:00)

Trackback from your site.

Newsletter