• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων στον Δήμο Αθηναίων

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων στον Δήμο Αθηναίων

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάασεις με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 11/2/2019 – 31/12/2019

Trackback from your site.

Newsletter