• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Επέκταση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση …

Επέκταση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, για την κάλυψη των αναγκών όλων των ομάδων στόχων και ηλικιών (μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, άνεργοι, εργαζόμενοι σε επισφάλεια, άτομα σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές κλπ.) καθώς και καλλιέργιεα δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους και κουλτούρα δια βίου μάθησης (συμβουλευτική σταδιοδρομίας e-counselling).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/10/2020 – 10/12/2020 </div>

Trackback from your site.

Newsletter