• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου …

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, εντός του αστικού ιστού των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου
Περίοδος υποβολής: 24/5/2019 – 30/9/2019 (έως 16:00)

Trackback from your site.

Newsletter