• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού στόχου της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για την διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 5/2/2019 – 5/3/2019 (έως 16:00)

Trackback from your site.

Newsletter