• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): – Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/7/2020 – 31/8/2020 </div>

Trackback from your site.

Newsletter