• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020 – 2021 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2020 – 1/9/2020 </div>

Trackback from your site.

Newsletter