• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας …

Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης 17 διαπολιτισμικών μεσολαβητών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε 13 επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας και στα δύο Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Trackback from your site.

Newsletter