• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄κύκλος

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄κύκλος

Συνοπτική περιγραφή:

Χορήγηση 601 υποτροφιών μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 22/5/2019 – 21/6/2019 (ώρα 15:00)

Trackback from your site.

Newsletter