• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή θεματικά αντικείμενα

Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή θεματικά αντικείμενα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Επιμόρφωση των νέων σε θεματικά αντικείμενα που παρουσιάζουν σημαντική καινοτομία και εξωστρέφεια (πληροφορική, κατασκευές, ρομποτική, τουρισμός, σύγχρονο διεθνές και λιανικό εμπόριο κ.α.) και έχουν σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 14/5/2021 – 30/9/2021 </div>

Trackback from your site.

Newsletter