• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στη Νότια Αττική

Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των ανέργων της περιοχής μέσα από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για την συμπλήρωση/ ενίσχυση των γνώσεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 31/5/2019 – 31/12/2020

Trackback from your site.

Newsletter