• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο

Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, με σκοπό στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης καταστροφών (πυρκαγιές – πλημμύρες).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 11/2/2019 – 5/4/2019 (έως 16:00)

Trackback from your site.

Newsletter