• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας …

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας …

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (εκτός κτιρίων υγείας και σχολικών κτιρίων) που στεγάζουν σε δημόσιες υπηρεσίες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 3/5/2019 – 5/7/2019

Trackback from your site.

Newsletter