• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Bελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετατροπές κτιρίων για τη στέγαση τμημάτων του Πανεπιστημίου όπου απαιτείται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 2/5/2019 – 30/8/2019 (ώρα 14:00)

Trackback from your site.

Newsletter