• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Ζακύνθου
Περίοδος υποβολής: 10/5/2019 – 15/7/2019

Trackback from your site.

Newsletter