• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Δημιουργία μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού / παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια …

Δημιουργία μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού / παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια …

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 11/2/2019 – 26/3/2019 (έως 14:00)

Trackback from your site.

Newsletter