• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου συστήματος εποπτείας φάσματος για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου συστήματος εποπτείας φάσματος για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου συστήματος εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 15/2/2018 – 30/4/2018

Trackback from your site.

Newsletter