• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Έργα για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έργα για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων στα νησιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 11/2/2019 – 29/3/2019

Trackback from your site.

Newsletter