• Αρχική
  • ΕΣΠΑ
  • Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη του Πειραιά …

Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη του Πειραιά …

Συνοπτική περιγραφή:

Διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην προσέλκυση, προγραμματισμό και βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών και πολιτιστικών ποών στην πόλη του Πειραιά. Θα δοθούν κίνητρα (κυρίως άϋλα) για την ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών από επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα κλπ., οι οποίες θα «συντίθενται» στην πλατφόρμα DMS που πρόκειται να αναπτυχθεί.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/1/2019 – 31/12/2022

Trackback from your site.

Newsletter