Έξυπνες γειτονιές στον Πειραιά

Συνοπτική περιγραφή:

Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα. Κάλυψη ζωτικών χώρων του αστικού τοπίου με την κατάλληλη ψηφιακή υποδομή Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/1/2019 – 31/12/2022

Trackback from your site.

Newsletter